Διπλό κλικ: Κεντράρισμα μοντέλου στο σημείο του κλικ
Αριστερό παρατεταμένο κλικ και κίνηση ποντικιού: Περιστροφή μοντέλου
Δεξί παρατεταμένο κλικ και κίνηση ποντικιού: Μεγέθυνση / σμίκρυνση μοντέλου
Παρατεταμένο κλικ ροδέλας και κίνηση ποντικιού: Μετακίνηση μοντέλου